Magyarország Acer márkaboltjai +36 21 / 345 - 7700 info@predatorshop.hu

Szerviz otthonról

Köszönjük, hogy az Acer Predator termékét választottad!

Ha problémád adódna a termékkel az Acer kollégáival együttműködve azon leszünk, hogy a hibát mihamarabb kijavítsuk.

A szervizmunkát és a termék szállítását úgy szerveztük meg, hogy az Neked kényelmes, gyors és egyszerű legyen.

Engedd meg, hogy felhívjuk figyelmedet, hogy szervizünk csak a hardverhibákat javítja, a szoftverek telepítéséből adódó hibákra az Acer garancia nem terjed ki.

Az Acer továbbá nem vállal felelősséget az adatvesztésekből származó károkért. Az adatok biztonsági mentéséért minden esetben a felhasználó felelős.

A részletekért kérjük, tanulmányozd át a termék garanciajegyét.

Amennyiben bármilyen kérdésed, észrevételed lenne, nagyon szívesen állunk rendelkezésre.

A szervizközpont szolgáltatásának igénybevétele

1. Hardverhibás készülék esetén, hívd fel ügyfélszolgálatunkat a 06 1 555- 5200 telefonszámon, ahol operátorunk a következő adatokat fogja kérni Tőled:

 • a készülék sorozatszáma és a vásárlás dátuma,
 • a probléma leírása (erre azért van szükség, hogy kiszűrjük a nem hardveres hibákat),
 • a tulajdonos neve, címe, e-mail címe, telefonszáma (lehetőleg mobil).

2. Az adatok felvétele után:

 • a készülék kap egy ún. esetazonosítót. Kérjük, jegyezd fel ezt a karaktersort, mert ha később bármilyen kérdésed lenne készülékeddel vagy a javítással kapcsolatban, ez alapján tudjuk visszakeresni az esetet.
 • ezután a szervizközpont leadja az adatokat a futárcég felé, amelyről egy munkanapon belül emailben értesítést küldenek „Csomag felvételi kérelem visszaigazolása” címmel

3. Az Acer garanciális termékek szállítását a UPS szállítmányozási cég végzi a szervizközpont és az ügyfél között. (A készülék szállítása garanciális szerviz esetén természetesen Neked ingyenes.)

4. Kérjük, gondosan csomagold be a készüléket:

 • helyezd bele az eredeti, ha az már nincs meg, akkor azzal azonos biztonságot nyújtó csomagolásba;
 • csatold a termék garancialevelét és a vásárlást igazoló számlamásolatot, a becsomagolt tartozékok listáját;
 • az általad leadott címen a UPS futárja átveszi Tőled a csomagot, erről adni fog egy bizonylatot, illetve a szállítólevelet, amit alá kell írni átadáskor

5. Amikor a készülék megérkezik szervizközpontunkba, illetve amikor a javítás befejeződött, Te sms/email értesítést kapsz. A javítás befejeztével a UPS visszaszállítja Neked a készüléket arra a címre, ahonnan azt elhozta. A javítás állapotát a www.acer.hu oldalon ellenőrizheted. A szállítással kapcsolatban a UPS ügyfélszolgálata tud Neked bővebb felvilágosítást adni.

Az eladó jótállási és szavatossági kötelezettségére a Ptk-ban és a 151/2003 kormányrendeletben foglaltak az irányadók. Amennyiben a termék meghibásodását a vásárló a szavatossági időn belül észleli és észrevételét elküldi a szavatossági időlejárta előtt, úgy a vásárló kérheti a termék cseréjét, javítását. A törvény és a rendelet alapján a Notebook BP Kft. 2 éves szavatossági időt biztosít a www.predatorshop.hu webáruházban megvásárolt termékekre. A vásárlástól számított hat hónapon belül az eladó csak akkor mentesül a szavatosság alól, ha a vélelmet megdönti, vagyis bizonyítja, hogy a termékhibája a fogyasztó részére történő átadást követően keletkezett. Ennek alapján az eladó nem köteles például kifogásunknak helyt adni, ha megfelelően bizonyítja, hogy a termék a nemrendeltetésszerű használat folytán vált hibássá. A teljesítést követő hat hónap elteltével azonban a bizonyítási teher a fogyasztó oldalára kerül, vagyis vita esetén nekünk kell bizonyítanunk, hogy a hiba már a teljesítés időpontjában fennállt. Nem áll fenn hibás teljesítés, ha a termék hibái ismertek, vagy azok számunkra felismerhetők voltak. Minőségi hibás termék esetén a vásárló kérheti a termék cseréjét, javítását, árcsökkentését és a teljes vételár visszafizetését. A termékekkel kapcsolatos bármilyen jellegű minőségi kifogásodat az ügyfélszolgálatunk bármely elérhetőségein jelezheted. A minőségileg kifogásolt áru cégünkhöz történő visszajuttatásának költsége a vásárlót terheli. Cégünk a 151/2003. Kormányrendelet alapján, illetve a rendelet mellékletében felsorolt tartósfogyasztási cikkekre (10 000 Ft feletti értékű termékekre) 1 év jótállást vállal. A törvény szerint a jótállási jogok gyakorlásánál a szavatosságra vonatkozó szabályokat kell – a megfelelő eltérésekkel – alkalmazni. http://www.nfh.hu/magyar/hasznos/szavatossag

Kellékszavatosság

Te a Notebook BP Kft. hibás teljesítése esetén a vásárló (továbbiakban Vevő) a Notebook BP Kft.- vel szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthetsz a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint. A Vevő köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. A Vevő fogyasztói szerződés esetén az átvétel időpontjától számított 2 éven belül érvényesítheti szavatossági igényeit, azokért a termékhibákért, amelyek a termék átadása időpontjában már léteztek. Két éves elévülési határidőn túl a vásárló kellékszavatossági igényét nem tudja érvényesíteni. A Vevő a kellékszavatossági jog érvényesítése esetén kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Vevő által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérted, illetve nem kérhetted, úgy igényelheted az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Te is kijavíthatod, illetve mással kijavíttathatod vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhatsz. Választott kellékszavatossági jogáról a Vásárló egy másikra is áttérhet, ebben az esetben viszont a Vevő köteles az áttérés költségét viselni kivéve, ha az indokolt volt vagy arra a vállalkozás adott okot.

A teljesítéstől számított hat hónapon beül a kellékszavatossági igényed érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, amennyiben Te, a Vevő igazolod, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a Notebook BP Kft. nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már a Vevő köteles bizonytani, hogy a Vevő által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

Termékszavatosság

Ingó dolog (termék) hibája esetén a Vevő eldöntheti, hogy a korábban ismertetett Kellékszavatossági jogot vagy a Termékszavatossági igényt érvényesíthet. Termékszavatossági igényként a Vevő kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

A termék abban az esetben tekinthető hibásnak, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Termékszavatossági igényét a Vevő a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével a Vevő e jogosultságát elveszti.

Termékszavatossági igényét a Vevő kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a Vevőnek kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

 • a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba vagy
 • a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
 • a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Felhívjuk figyelmedet, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthetsz. Termékszavatossági igényednek eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényedet a gyártóval szemben érvényesítheted.

Jótállás

Hibás teljesítés esetén a Notebook BP Kft. a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet alapján az illetve a rendelet mellékletében felsorolt tartós fogyasztási cikkekre (10 000 Ft feletti értékű termékekre) a kötelező 1 év jótállást vállal. Az Notebook BP Kft. jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

Felhívjuk a figyelmedet, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthetsz, egyébként viszont a Vevőt a jótállásból fakadó jogok a Kellékszavatosság és a Termékszavatosság ismertetésénél meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik.

Amennyiben a jótállás kérése helytálló, a vásárló kérheti a termék cseréjét vagy javítását. Amennyiben nem áll módunkban a termék cseréje készlethiány miatt, a javítás lehetősége áll fenn. Lehetőség van az árleszállítás igénylésére, illetve a vételár visszatérítésére abban az esetben, ha sem a termék cseréjére sem a javítására nincs lehetőség.

Amennyiben a Vevő a termék meghibásodása miatt a termék átadásától számított három munkanapon belül érvényesíti csereigényét a Notebook BP Kft. köteles a terméket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza. A megvásárolt termékekre vonatkozó szavatossági vagy jótállási igényedet jelezheted személyesen vagy levélben az alábbi elérhetőségek egyikén:

 • Üzlet: Bármelyik AcerShop márkabolt (Címek a Kapcsolat menüpontban)
 • Telefon: +3620 800-2237
 • E-mail: info@acer.shop.hu

Szerviz otthonról

Szervizmunka és szállítás kényelmesen, gyorsan

30 napos teszt

Visszavásárlási garanciát adunk, akár cégeknek is

Árgarancia

Egyedülálló megoldás, hogy ne érhessen kellemetlenség

1 napos szállítás

Villámgyors kiszállítás, vedd át rendelésed akár már ma!